Jump to content

muntealb

Members
 • Posts

  17
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by muntealb

 1. Traducerea a fost actualizată pentru ImgBurn 2.5.8.0. =================================== The translation has been updated for ImgBurn 2.5.8.0.
 2. Am făcut corectura necesară şi am ataşat la primul mesaj traducerea corectată. Mulţumesc pentru că mi-ai atras atenţia. P.S. Am fost abonat la acest fir de discuţie încă de la început şi tot timpul am primit cîte o notificare ori de cîte ori posta cineva pe el. Probabil că s-a întîmplat ceva cu forumul în ultima vreme şi am fost dezabonat din greşeală, de aceea am răspuns cu întîrziere. Am setat în contul meu de pe forum să fiu notificat ori de cîte ori se răspunde pe un fir de discuţie la care am participat şi sper să nu mai apară probleme. Oricum, dacă e nevoie de un răspuns cît mai rapid legat de traducere pot fi contactat prin poşta electronică, adresa fiind pe situl meu în pagina "Contact".
 3. Even so, this is a problem, because I maintain a high quality standard for all my translations, and I don't want the users think that the mistakes present in the updated translation by lordkag were made by me. ===================== Chiar şi aşa, e o problemă, pentru că eu am un standard înalt de calitate pentru toate traducerile mele, şi nu vreau ca utilizatorii să creadă că greşelile prezente în traducerea actualizată de lordkag au fost făcute de mine. Of course. He could have sent me a personal message or an e-mail. By not doing it, he can be suspected of trying to steal my translation. ==================== Bineînţeles. Ar fi putut să-mi trimită un mesaj personal sau unul de poştă electronică. Nefăcînd asta, poate fi suspectat de tentativă de a-mi fura traducerea. This is not about honor, but about experience and competence in translating software. Not every person that knows english can be a good software translator. You must accumulate some experience before trying to do big translations from scratch or translation updates for software that is so complex like ImgBurn. Otherwise you are prone to do mistakes, like it already happened even with this minor update done by lordkag. And translations in Romanian must be really good, because otherwise the majority of Romanians will continue to use software in English like this is the case now. ================================ Aici nu e vorba de onoare, ci de experienţă şi de pricepere în a face traduceri de softuri. Nu orice persoană care ştie engleza poate fi un bun traducător de softuri. Trebuie să acumulezi o anumită experienţă înainte de a încerca să faci traduceri mari de la zero sau să faci actualizări de traduceri pentru softuri complexe cum este ImgBurn. Altfel, există riscul să faci greşeli, aşa cum de fapt s-a întîmplat chiar şi la această actualziare minoră făcută de lordkag. Iar traducerile în română trebuie să fie cu adevărat bune, altfel majoritatea românilor vor continua să utilizeze softuri în engleză, aşa cum e cazul acum. Asta este a doua greşeală pe care ai făcut-o. Prima este că nu m-ai contactat înainte de a posta actualizarea pe forum. Sigur că este de dorit ca o actualizare să fie făcută cît mai repede, dar nu este nici o problemă dacă e gata în cîteva zile şi nu în cîteva ore. Important este ca actualizarea să nu conţină greşeli, ceea ce nu este cazul cu actualizarea făcută de tine. Pe de altă parte, fiecare traducător are stilul lui şi este de dorit ca acest stil să fie păstrat în toată traducerea, lucru care iarăşi nu s-a întîmplat în cazul actualizării făcute de tine, care contrastează cu stilul folosit în restul traducerii. De exemplu sintagma "Confirmare Detecție" din actualizarea ta este într-un stil nenatural, robotic, pe care eu nu-l folosesc şi care nu este plăcut la citire. ======================== Not mentioning that you have updated a translation done by me is the second mistake that you've done. The first is the fact that you have not contacted me prior to posting the update on the forum. Of course it is ideal if a translation update is done as quickly as possible, but there is not a big problem if the update is ready after several days, instead of several hours. The most important thing should be not to have any mistakes in the update, which is not the case with your update. On the other hand, each translator has his own style of expression, and it is recommended that this style be kept throughout all the translation. The strings updated by you have a style that is in contrast with the one used for the other strings in the translation. For example the expression "Confirmare Detecție" from your update is written in a non-natural, robotic style, which I do not use and is not pleasant to read. Păi dacă aşteptai traducerea făcută de mine, de ce ai postat actualizarea făcută de tine? A cerut cineva imperativ pe forum traducerea în română? Nu, lumea e obişnuită să aştepte cîteva zile, ba chiar şi mai mult, pentru că nu e vorba de o actualizare majoră a traducerii, deci folosirea softului nu e afectată mai deloc de lipsa actualizării. ================================= So, if you were waiting for the update done by me, why did you post the update done by you? Did someone request imperatively the updated romanian translation? No, the users are accustomed to wait a few days, or even more, because it was not a major translation update, and the use of the software was not hampered at all by the lack of the update. Ba da, ai făcut greşeli, atît din cauza grabei, cît şi din cauza lipsei de experienţă. De exemplu, în actualizarea ta există două şiruri identice, deşi în al doilea şir trebuia să fie prezent "BDMT_ENG.XML" şi nu "VPLST000.XPL" : 00000662=Etichetă Volum - Citește VPLST000.XPL 00000663=Etichetă Volum - Citește VPLST000.XPL Uite alte două greşeli din aceeaşi actualizare. În limba engleză genul nu contează atît de mult, însă la traducerile în română trebuie neapărat adaptat genul după cum impune situaţia. 00000672=Implicit Sistemului 00000673=Specificat de Utilizator În şirurile de mai sus este vorba de limba interfeţei sistemului, deci trebuie folosit genul feminin, adică aşa ca mai jos: 00000672=Implicita sistemului 00000673=Specificată de utilizator ========================= Oh yes, you have done several mistakes, both because of the hurry, and because of your lack of experience. For example, in your update there are two identical strings, even though in the second string you should have used "BDMT_ENG.XML" instead of "VPLST000.XPL" : 00000662=Etichetă Volum - Citește VPLST000.XPL 00000663=Etichetă Volum - Citește VPLST000.XPL There are two other mistakes in the same update. In the english language the words are generally not inflected according to their gender, but in the romanian translations the words must be inflected according to the precise gender to which they are reffering to. 00000672=Implicit Sistemului 00000673=Specificat de Utilizator The above strings translated by you are about the language used in the ImgBurn interface. In the Romanian language, the word "limbă" belongs to the feminine gender, so the translation must reflect this. See below for the correct translation: 00000672=Implicita sistemului 00000673=Specificată de utilizator Eu văd lucrurile în ansamblul lor şi încerc să combat acele comportamente care fac rău comunităţii de traducători. Aşa cum am zis, numărul de traducători este mic, iar dacă şi aceştia care există nu au liniştea sufletească necesară pentru a face o muncă neplătită, atunci numărul lor va scădea drastic şi toţi cei care folosesc traduceri vor avea de suferit. Am mai spus-o şi pe forumul AIMP. Nu mă deranjează absolut deloc dacă cineva modifică sau actualizează o traducere făcută de mine pentru a o utiliza pe calculatorul personal. Ceea ce face fiecare pe propriul calculator este treaba lui, nu a mea. Dar nu este corect ca o astfel de traducere modificată sau actualizată să fie trimisă autorului softului pe post de traducere nouă (cum s-a întîmplat în cazul AIMP) sau să fie postată pe forumul softului (cum s-a întîmplat în cazul ImgBurn). Astfel de comportamente nu fac decît să-i sperie pe cei care ar vrea să devină traducători de softuri. Nimănui nu-i place să muncească pe gratis, pentru ca ulterior să se bage altcineva peste el. Traducătorii voluntari care îşi fac treaba conştiincios trebuie respectaţi, nu deranjaţi. Eu nu m-am băgat niciodată peste vreun alt traducător, dacă acesta şi-a actualizat regulat traducerea. La fel au procedat şi ceilalţi traducători de softuri. Nu ne-am băgat unii peste alţii, deşi aveam cîteodată opinii diferite. Nici nu se punea problema ca un traducător să-i fure altuia traducerea. Cristian Silaghi a fost primul care a procedat în mod incalificabil, încercînd să-mi fure traducerea la AIMP. Aşa ceva nu se mai întîmplase pînă la el în comunitatea de traducători români. Eu am zis atunci că a deschis cutia Pandorei şi se pare că am avut dreptate. Din păcate dacă lucrurile vor continua aşa, adică traducătorii nu vor avea linişte sufletească, nu văd prea bine situaţia softurilor traduse în română, pentru că nimeni nu-şi va dori să muncească neplătit în condiţii de stres psihologic. ================================ I see the big picture and I try to fight those behaviors that harm the translator community. As I said, the number of Romanian translators is very little, and if those that exist now don't have the peace of mind necessary when doing work for free, their number will drop even further, and all those that use Romanian translations will suffer because of that. I already said that on the AIMP forum. I don't mind at all if someone modifies or updates one of my translations, in order to use it on his personal computer. What anybody does on his computer is his business, not mine. But it is not correct if a modified translation is sent to the software's author as a new translation (like it happened in AIMP's case) or is posted on the software's forum (like it happened in ImgBurn's case). Such behaviors will only frighten the persons who want to become software translators. Nobody likes to work for free, only to see that someone else is interfering with his work. The volunteer translators which do their work conscientiously must be respected, not disturbed. I have never interfered with the work of another translator, if he has updated regularly his translation. All the other Romanian translators did exactly the same. We never interfered with one another's work, even though we had sometimes differences of opinion. To have a translator steal another translator's work was unheard of. Cristian Silaghi was the first to display such an atrocious behavior, by trying to steal my translation for AIMP. This had never happended before in the community of Romanian translators. I then said that he opened the Pandora's box, and it seems I was right. Unfortunately, if such behaviors will continue, that is, if the translators will not have peace of mind to do their work, the future of software translations in Romanian will be gloomy, beacuse almost nobody would want to work for free in conditions of psychological stress. No, this is not the acceptable behavior in this case. You must delete the attachment from the first message and maybe add an explanation for the removal if you want. As I said, you can use your updated translation on your computer, but you must remove it from the internet so as not to create confusion. ========================= Nu, acesta nu e comportamentul acceptabil în acest caz. Trebuie să ştergi ataşamentul de la primul mesaj şi eventual poţi să adaugi o explicaţie pentru această ştergere. Aşa cum am zis, poţi folosi traducerea actualizată de tine pe calculatorul tău personal, dar trebuie s-o înlături de pe internet, pentru a nu se crea confuzii. Ştiu că există posibilitatea traducerii programului "Media Player Classic - Home Cinema", din moment ce am alcătuit şi menţinut o listă cu programe care pot fi traduse, în care este menţionat şi MPC-HC. Acest program nu a avut traducere în română, dar acum am căutat puţin şi am văzut că există una făcută anul trecut de Daniel Alămiţă. Ar fi trebuit să-l contactezi înainte de a "reposta" traducerea. Nu pot să ştiu cum ar fi reacţionat el în această situaţie, dar contactarea prin poşta electronică este obligatorie în cazuri din astea. Am văzut că el i-a anunţat pe autorii softului despre traducere, deci ar fi trebuit aşteptat ca ea să fie inclusă în următoarea versiune. Am văzut şi mesajul tău, postat acum o lună. Traducerea va fi adăugată dacă este completă, nu trebuie să fie făcută nici o altă intervenţie. Din cîte am văzut autorii MPC-HC iau în considerare tichetele de suport care le sînt adresate, inclusiv cele referitoare la traduceri. Deci este posibil ca aceştia să-l fi contactat deja pe autorul traducerii pentru ca el să testeze traducerea. Dacă i-ai fi trimis un mesaj, ai fi aflat care este situaţia la zi. ======================== I have not translated in english my answer from above, because it has nothing to do with ImgBurn or my translations, but with the translation of MPC-HC, a media player. Problema nu este ce gîndesc eu despre compatrioţi, ci ce gîndesc străinii, sau ce gîndesc cei care ar vrea să devină traducători de softuri. Eu nu pot decît să observ că în cele două cazuri legate de traducerile mele modificate de alţii nu am fost contactat în prealabil, deşi acest lucru era extrem de uşor. Asta mă face să-mi pun întrebări asupra motivelor pentru care s-a trecut peste această etapă esenţială. În cazul AIMP lucrul mi-a devenit clar, pentru că hoţul m-a contactat pentru a mă convinge să mă las furat fără să protestez, lucru care bineînţeles că nu s-a întîmplat. În cazul de faţă nu am cum să ştiu cum ar fi evoluat lucrurile dacă eu n-aş fi postat imediat un răspuns. Dar pentru cineva care ar vrea să devină traducător de softuri, aceste două episoade îl vor face să se gîndească de două ori înainte de a se apuca de treabă. ====================== The problem is not what I think myself about fellow Romanians, but what the non-Romanians will think when reading about situations like the one discussed in this thread, or what will be the reaction of those that want to become software translators. I can only point out that in both situations concerning translations done by me and modified by others, I was not contacted previously, even though such a thing was very easy to do. This makes me question why such an important step was skipped. In the case of the AIMP's translation, all made sense when the thief sent an e-mail trying to persuade me to let myself robbed without protesting, a thing that obviously did not happen. In the current case, I have no idea how the situation would have evolved if I did not answer quickly. But for someone who wants to become a software translator, these two unfortunate situations will make him think twice before starting to work for free.
 4. Din păcate a apărut un hoţ ("lordkag") şi pentru traducerea ImgBurn. A luat traducerea mea, a actualizat-o (prost) cu cele cîteva şiruri adăugate în versiunea 2.5.7.0 şi a postat-o pe forum ca şi cînd ar fi o traducere făcută de el. Ce nu înţeleg astfel de hoţi nesimţiţi este faptul că ei fac un rău imens comunităţii de traducători. Cine să se mai apuce să traducă softuri în limba noastră dacă în fiecare moment există riscul să apară cineva care să-i fure munca? Cine o să mai stea să actualizeze o traducere timp de ani de zile dacă trebuie să stea cu frica în sîn că oricînd poate să apară cineva care să-i fure traducerea? Foarte puţini vor continua să traducă voluntar în aceste condiţii. Deja numărul de traducători este mic, dar cu pericolul furturilor care de acum atîrnă deasupra capului oricărui traducător, este de aşteptat ca acest număr să scadă, nu să crească. ============================= Unfortunately, now there is a thief ("lordkag") also for the ImgBurn translation. He took my translation, updated it (badly) with the few strings added in version 2.5.7.0 and posted it on the forum like it was his own translation. What these shameless thieves do not understand is the fact that they do a great disservice to the whole community of translators. Who will begin translating software in Romanian (or other language) if at any moment there is a risk of someone showing up and stealing his work? Who will keep updating a translation for many years in a row if he must live in a constant state of stress caused by the fear that someone could steal his translation? Very few will continue to translate for free in these conditions. Already the number or Romanian translators is very low, but with the threat of theft that now hangs above the head of any translator, it is expected that this number will drop, not increase.
 5. You, lordkag, are a thief. This is my translation and you have not mentioned that. I did not gave you permission to modify it and post it here like it was a translation done by you. To all those reading this thread. Please do not download the translation posted by lordkag. Do not use stolen items. This will only reinforce the bad behavior of stealing translations and this will not be good at all for the ImgBurn community. Download my updated translation from the following thread: http://forum.imgburn.com/index.php?showtopic=9977 =================== P.S. Unfortunately, this is the second time that one of my translations is stolen. If this continues, the Romanians will be regarded as people who steal anything from anybody, just like I said last year when another thief tried to steal my translation for AIMP. You can read the whole story below: http://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=29579.0
 6. Traducerea a fost actualizată pentru ImgBurn 2.5.7.0. =================================== The translation has been updated for ImgBurn 2.5.7.0.
 7. Încerc pe cît posibil să fiu la zi cu actualizarea traducerilor, pentru că ştiu cît de frustrant e să foloseşti un soft cu traducerea neactualizată. Atunci cînd e vorba de modificări mici sau medii de la o versiune la alta reuşesc să mă încadrez într-un timp acceptabil. Cînd e vorba de modificări mai mari între versiuni (actualizări majore), e ceva mai complicat, pentru că timpul alocat creşte proporţional. Să vedem dacă pînă la sfîrşitul anului o să am la zi absolut toate traducerile la diverse softuri, ar fi ceva extraordinar.
 8. Traducerea a fost actualizată pentru ImgBurn 2.5.6.0. =================================== The translation has been updated for ImgBurn 2.5.6.0.
 9. Terminologia folosită în traducerea ImgBurn este cea folosită în toate traducerile mele. Lista completă a acestor traduceri e mai jos: http://muntealb.orgfree.com/Traduceri/traduceri-softuri.htm Eu traduc direct din engleză în română, nu prin intermediul francezei. Termenul "fişier" este o preluare din franceză făcută în anii 1970, cînd traducerile din domeniul calculatoarelor se făceau prin intermedierea francezei. În nici o altă limbă europeană nu se foloseşte un derivat al franţuzescului "fichier" pentru a traduce englezescul "file". Poate el se foloseşte în unele limbi africane, vorbite în fostele colonii franceze. Dar în Europa, de exemplu italienii sînt vecinii geografici ai francezilor, iar limba italiană a fost mult influenţată lexical de franceză în perioada modernă. Ei bine, nici măcar ei nu folosesc în acest caz un termen de origine franceză, ci au preluat englezescul "file". Există vreun motiv raţional pentru care limba română să continue să fie vasala francezei, aşa cum s-a întîmplat în ultimii 200 de ani? Nu, pentru că nu este nici un cîştig dacă terminologia calculatoristică de la noi e menţinută legată de cea franceză, cînd de fapt engleza este limba care dă tonul peste tot în lume atunci cînd vine vorba de calculatoare şi internet. În plus de asta, francezii şi-au afirmat în ultimii ani de mai multe ori părerea extrem de proastă despre români, pe care-i socotesc responsabili de o bună parte din infracţionalitatea din Franţa. Chiar ieri ministrul lor de interne a reafirmat acest lucru. Nici românii nu au o părere bună despre francezi. Mai are vreun rost deci să fie menţinută legătura strînsă dintre franceză şi română, stabilită artificial din motive propagandistice în secolele 19 şi 20 (anii 1800 şi 1900)? Ar fi chiar ridicol acest lucru în secolul 21, cînd limba franceză şi-a pierdut prestigiul internaţional, iar folosirea ei în afara Franţei este într-o scădere importantă. Chiar şi în România, aproape nimeni nu ştie limba franceză şi nu-şi doreşte s-o înveţe. Limba română trebuie să se poată dezvolta singură, prin crearea de cuvinte noi sau prin împrumutarea lor din limba cea mai prestigioasă într-un anumit domeniu, de exemplu în domeniul calculatoarelor importurile trebuie făcute din engleză şi nu din franceză. Acolo unde în şirurile de text originale era folosit "file" şi nu "image", am folosit şi eu "filă" în loc de "imagine". În traducerile mele pun pe primul plan fidelitatea faţă de textul original, atît în ce priveşte stilul de exprimare, cît şi terminologia. Exprimarea la imperativ este "sari", nu "sări", conform dicţionarului ortografic şi ortoepic DOOM 2 publicat în 2005. La pagina 704 există verbul "a sări", care la imperativ singular persoana a doua (imper. 2 sg) are forma "sari", nu "sări". Pentru a evalua corect traducerile mele este nevoie de mai mult de 2 minute petrecute folosindu-le. ========================================================== The terminology used in the translation of ImgBurn is used in all the translations made by me. The full list of these translations is below: http://muntealb.orgfree.com/Traduceri/traduceri-softuri.htm I translate directly from english to romanian. I am not using the french language as an intermediary. The romanian term "fişier" was imported from the french language in the 1970's, when romanian translations pertaining to computers were made via the french. No other european language uses a term derived from the french word "fichier" in order to translate the english word "file". Maybe a similar term to the french one is used in some african languages, spoken in the former french colonies. But in Europe, for example the Italians are geographically neighbours of the French, and the italian language has been greatly influenced from a vocabulary point of view by the french language in modern times. However, even the Italians do not use a word of french origin in this case, they have imported directly the english word "file". Is there any reason, any sound argument, for maintaining the romanian language as a vassal (dependent) of the french language, like it happened in the last 200 years? There is no gain in maintaining the romanian IT terminology bound to the french terminology, when english is actually the language that sets the tone all over the world in the field of computers and internet. Aside from that, the French have expressed many times in recent years their negative opinion about Romanians, which they consider as being to blame for a sizeable part of the infractionality that takes part in France. Even yesterday, the french interior minister has reaffirmed that. The Romanians also do not have a good opinion about the French. So, is there any reason to maintain the close bond between the romanian language and the french language, a bond established artificially for propaganda purposes in the 19th and 20th centuries (1800's and 1900's)? It would be absolutely ridiculous to do that in the 21st century, when the french language has lost his international prestige and french usage is in a marked decline all over the world. Even in Romania, almost nobody knows french or wants to learn french. The romanian language must develop on its own, by creating new words, or by importing them from the most prestigiou slanguage in a specific field of activity. For example, in the field of computers, the importing of words must be done from english, not from french. Wherever in the original strings the term used was "file", not "image", I have used the corresponding romanian term. I consider of utmost importance the fidelity (phraseology and terminology) of my translations in regard to the original text. The official romanian orthographic and orthoepic dictionary published in 2005 says at the page 704 that the imperative of the verb "a sări" ("to jump") for the second person is "sari", not "sări". In order to evaluate correctly my translations one needs to use them for more than 2 minutes. Am vîrsta unei persoane care nu se mai lasă influenţată de propaganda oficială învăţată în şcolile româneşti. În aceste şcoli se desfăşoară de 200 de ani o masivă operaţiune de spălare a creierelor, avînd ca scop a le ascunde românilor rădăcinile lor genetice adevărate şi inventarea unei identităţi etnice false. De aceea eu folosesc limba naturală (cu Î peste tot şi cu "sînt"), cea folosită dintotdeauna de popor, nu cea modificată propagandistic de preoţii greco-catolici ardeleni din anii 1800 (cu  la mijlocul cuvintelor şi cu "sunt"). Litera  este o literă complet inutilă, al cărei scop este exclusiv propagandistic, la fel ca şi cel al cuvîntului latinesc clasic "sunt", băgat artificial în limbă în locul cuvîntului românesc neaoş "sînt". Cine vrea să se lămurească cum stau cu adevărat lucrurile în privinţa grafiei limbii române, inclusiv motivul real al schimbării făcute în 1993, trebuie să citească discuţia de mai jos. Dezbatere despre Î/sînt sau Â/sunt: http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=454379 (în română) Cine vrea să afle mai multe despre adevărata istorie a poporului român şi a limbii române, va trebui să citească dezbaterea de pe forumul Antimoon, cu titlul "Ce limbă romanică sună mai slavic?" ("Which romance language sounds more slavic?"), la care am participat sub pseudonimul "ravinescu". Istoria învăţată în şcoală este plină de propagandă, adevărata istorie putînd fi aflată doar din textele scrise pentru adulţi, de exemplu din tratatele de istorie. Ca urmare am oferit în cursul dezbaterii de mai jos multe citate din cărţile scrise de cei mai mari istorici români din trecut sau prezent. Dezbatere despre istoria poporului român şi a limbii române: http://www.antimoon.com/forum/t13953-45.htm (în engleză) Mesajele mele sînt în paginile : 4, 5, 8->10, 13, 20->25, 27->30, 32->37, 42->48 ========================================================== I have the age of a person who is not affected anymore by the official propaganda taught in romanian schools. In these schools for the last 200 years a massive operation of brainwashing has taken place in order to hide the true genetic roots of the romanians and to invent for them a fake ethnic identity. Because of that, I am using the natural romanian language (which uses exclusively the letter Î and the word "sînt"), which is spoken by the ordinary population. I am not using the language who was modified for propaganda purposes by catholic priests from Transylvania in the 19th century (1800's). The letter  is completely useless, its purpose being exclusively a propagandistic one, in order to create an optical illusion, so that the world will make the confusion between Roman (a member of the ancient people from Italy) and Român (a member of the contemporary people from Eastern Europe). Similarly, the classical latin word "sunt" was introduced artificially in the romanian language at the place of the genuine romanian word "sînt". Anyone who wants to understand the real history of the romanian orthography (spelling), including the changes made in 1993, must read the discussion linked below: Debate about the use of "Î/sînt" or "Â/sunt" in the romanian language: http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=454379 (in romanian) Anyone who wants to learn about the real history of the romanian people and of the romanian language, must read the debate with the title "Which romance language sounds more slavic?", that took part on the Antimoon forum. I have participated to that debate under the nickname "ravinescu". The history taught in romanian schools is full of propaganda, so the real history can be learned only from history books written for adults, for example the treatises of history available in the romanian bookshops. For that purpose, in the discussion I have provided many quotations from books written by the best romanian historians from the past or present. Debate about the true history of the romanian people and of the romanian language: http://www.antimoon.com/forum/t13953-45.htm (in english) My messages are on the pages: 4, 5, 8->10, 13, 20->25, 27->30, 32->37, 42->48
 10. Traducerea a fost actualizată pentru ImgBurn 2.5.3.0 - 2.5.4.0. Versiunea 2.5.4.0, apărută la cîteva zile după 2.5.3.0, nu a adus modificări la textele din interfaţa softului, deci se foloseşte aceeaşi traducere ca pentru versiunea 2.5.3.0. =================================== The translation has been updated for ImgBurn 2.5.3.0 - 2.5.4.0.
 11. Traducerea a fost actualizată pentru ImgBurn 2.5.2.0. =================================== The translation has been updated for ImgBurn 2.5.2.0.
 12. Traducerea a fost actualizată pentru ImgBurn 2.5.1.0. =================================== The translation has been updated for ImgBurn 2.5.1.0.
 13. Traducerea a fost actualizată pentru ImgBurn 2.5.0.0. =================================== The translation has been updated for ImgBurn 2.5.0.0.
 14. Am tradus ImgBurn în română. Traducerea curentă e pentru ImgBurn 2.5.8.0 Traducerea e disponibilă la adresa de mai jos, alături de instrucţiunile de instalare şi de schimbare a limbii: http://muntealb.orgfree.com/Traduceri/trad...uri.htm#ImgBurn Traducerea este de asemenea ataşată la acest mesaj. ==================================================== I have translated ImgBurn in romanian. The current translation is for ImgBurn 2.5.8.0. The translation is available at the address specified above, alongside instructions on how to install the language file and change the language. The translation is also attached to this message. ImgBurn-2.5.8.0-RO.zip
 15. I have updated the attachment and the file on my site with the "sourcelangid" 2057. =============== However, on the ImgBurn download page the file that is supposed to be the romanian translation for the 2.4.3.0 version is in fact the russian translation (russian.zip). Please correct this situation.
 16. Am actualizat traducerea ImgBurn_2.4.3.0_RO.zip
 17. I have translated ImgBurn in romanian. The translation is present at the address specified below. It is also attached to this message. For the author of the software : ImgBurn is very good, but the fact that error and confirmation messages are only in english discourages the users (especially non-advanced) that don't know english, even if the software is translated in their language. For example very important messages ("Disk not empty", "Ready", etc.) in the status portion of the main window are only in english and cannot be translated. Also the message about the root folder that appears before the beginning of the burning process is also displayed only in english. Maybe in a future version all the dialogues important to the user could be translated (the log could remain in english). ================== Am tradus ImgBurn ImgBurn_2.4.2.0_RO.zip
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.