Jump to content

Romanian translation


Ciprian

Recommended Posts

@muntealb:

 

Foloseşti filă în loc de fişier.

Foloseşti filă în loc de imagine ISO, CUE etc

Foloseşti î din i in interiorul cuvintelor, ce vârsta ai?

Se scrie sări şi nu sari.

Probabil că sunt şi mai multe greşeli, nu m-am uitat decât vreo 2 minute, nu am timp, dar dacă tu ai timp de traduceri, măcar fă o treabă bună.

 

 

It needs some corrections, the author should pay more attention.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

@muntealb:

 

Foloseşti filă în loc de fişier.

Foloseşti filă în loc de imagine ISO, CUE etc

Se scrie sări şi nu sari.

Probabil că sunt şi mai multe greşeli, nu m-am uitat decât vreo 2 minute, nu am timp, dar dacă tu ai timp de traduceri, măcar fă o treabă bună

 

Terminologia folosită în traducerea ImgBurn este cea folosită în toate traducerile mele. Lista completă a acestor traduceri e mai jos:

 

http://muntealb.orgfree.com/Traduceri/traduceri-softuri.htm

 

Eu traduc direct din engleză în română, nu prin intermediul francezei. Termenul "fişier" este o preluare din franceză făcută în anii 1970, cînd traducerile din domeniul calculatoarelor se făceau prin intermedierea francezei. În nici o altă limbă europeană nu se foloseşte un derivat al franţuzescului "fichier" pentru a traduce englezescul "file". Poate el se foloseşte în unele limbi africane, vorbite în fostele colonii franceze. Dar în Europa, de exemplu italienii sînt vecinii geografici ai francezilor, iar limba italiană a fost mult influenţată lexical de franceză în perioada modernă. Ei bine, nici măcar ei nu folosesc în acest caz un termen de origine franceză, ci au preluat englezescul "file".

 

Există vreun motiv raţional pentru care limba română să continue să fie vasala francezei, aşa cum s-a întîmplat în ultimii 200 de ani? Nu, pentru că nu este nici un cîştig dacă terminologia calculatoristică de la noi e menţinută legată de cea franceză, cînd de fapt engleza este limba care dă tonul peste tot în lume atunci cînd vine vorba de calculatoare şi internet. În plus de asta, francezii şi-au afirmat în ultimii ani de mai multe ori părerea extrem de proastă despre români, pe care-i socotesc responsabili de o bună parte din infracţionalitatea din Franţa. Chiar ieri ministrul lor de interne a reafirmat acest lucru. Nici românii nu au o părere bună despre francezi. Mai are vreun rost deci să fie menţinută legătura strînsă dintre franceză şi română, stabilită artificial din motive propagandistice în secolele 19 şi 20 (anii 1800 şi 1900)? Ar fi chiar ridicol acest lucru în secolul 21, cînd limba franceză şi-a pierdut prestigiul internaţional, iar folosirea ei în afara Franţei este într-o scădere importantă. Chiar şi în România, aproape nimeni nu ştie limba franceză şi nu-şi doreşte s-o înveţe. Limba română trebuie să se poată dezvolta singură, prin crearea de cuvinte noi sau prin împrumutarea lor din limba cea mai prestigioasă într-un anumit domeniu, de exemplu în domeniul calculatoarelor importurile trebuie făcute din engleză şi nu din franceză.

 

Acolo unde în şirurile de text originale era folosit "file" şi nu "image", am folosit şi eu "filă" în loc de "imagine". În traducerile mele pun pe primul plan fidelitatea faţă de textul original, atît în ce priveşte stilul de exprimare, cît şi terminologia.

 

Exprimarea la imperativ este "sari", nu "sări", conform dicţionarului ortografic şi ortoepic DOOM 2 publicat în 2005. La pagina 704 există verbul "a sări", care la imperativ singular persoana a doua (imper. 2 sg) are forma "sari", nu "sări".

 

Pentru a evalua corect traducerile mele este nevoie de mai mult de 2 minute petrecute folosindu-le.

 

==========================================================

 

The terminology used in the translation of ImgBurn is used in all the translations made by me. The full list of these translations is below:

 

http://muntealb.orgfree.com/Traduceri/traduceri-softuri.htm

 

I translate directly from english to romanian. I am not using the french language as an intermediary. The romanian term "fişier" was imported from the french language in the 1970's, when romanian translations pertaining to computers were made via the french. No other european language uses a term derived from the french word "fichier" in order to translate the english word "file". Maybe a similar term to the french one is used in some african languages, spoken in the former french colonies. But in Europe, for example the Italians are geographically neighbours of the French, and the italian language has been greatly influenced from a vocabulary point of view by the french language in modern times. However, even the Italians do not use a word of french origin in this case, they have imported directly the english word "file".

 

Is there any reason, any sound argument, for maintaining the romanian language as a vassal (dependent) of the french language, like it happened in the last 200 years? There is no gain in maintaining the romanian IT terminology bound to the french terminology, when english is actually the language that sets the tone all over the world in the field of computers and internet. Aside from that, the French have expressed many times in recent years their negative opinion about Romanians, which they consider as being to blame for a sizeable part of the infractionality that takes part in France. Even yesterday, the french interior minister has reaffirmed that. The Romanians also do not have a good opinion about the French. So, is there any reason to maintain the close bond between the romanian language and the french language, a bond established artificially for propaganda purposes in the 19th and 20th centuries (1800's and 1900's)? It would be absolutely ridiculous to do that in the 21st century, when the french language has lost his international prestige and french usage is in a marked decline all over the world. Even in Romania, almost nobody knows french or wants to learn french. The romanian language must develop on its own, by creating new words, or by importing them from the most prestigiou slanguage in a specific field of activity. For example, in the field of computers, the importing of words must be done from english, not from french.

 

Wherever in the original strings the term used was "file", not "image", I have used the corresponding romanian term. I consider of utmost importance the fidelity (phraseology and terminology) of my translations in regard to the original text.

 

The official romanian orthographic and orthoepic dictionary published in 2005 says at the page 704 that the imperative of the verb "a sări" ("to jump") for the second person is "sari", not "sări".

 

In order to evaluate correctly my translations one needs to use them for more than 2 minutes.

 

Foloseşti î din i in interiorul cuvintelor, ce vârsta ai?

 

Am vîrsta unei persoane care nu se mai lasă influenţată de propaganda oficială învăţată în şcolile româneşti. În aceste şcoli se desfăşoară de 200 de ani o masivă operaţiune de spălare a creierelor, avînd ca scop a le ascunde românilor rădăcinile lor genetice adevărate şi inventarea unei identităţi etnice false. De aceea eu folosesc limba naturală (cu Î peste tot şi cu "sînt"), cea folosită dintotdeauna de popor, nu cea modificată propagandistic de preoţii greco-catolici ardeleni din anii 1800 (cu  la mijlocul cuvintelor şi cu "sunt"). Litera  este o literă complet inutilă, al cărei scop este exclusiv propagandistic, la fel ca şi cel al cuvîntului latinesc clasic "sunt", băgat artificial în limbă în locul cuvîntului românesc neaoş "sînt". Cine vrea să se lămurească cum stau cu adevărat lucrurile în privinţa grafiei limbii române, inclusiv motivul real al schimbării făcute în 1993, trebuie să citească discuţia de mai jos.

 

Dezbatere despre Î/sînt sau Â/sunt:

http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=454379 (în română)

 

Cine vrea să afle mai multe despre adevărata istorie a poporului român şi a limbii române, va trebui să citească dezbaterea de pe forumul Antimoon, cu titlul "Ce limbă romanică sună mai slavic?" ("Which romance language sounds more slavic?"), la care am participat sub pseudonimul "ravinescu". Istoria învăţată în şcoală este plină de propagandă, adevărata istorie putînd fi aflată doar din textele scrise pentru adulţi, de exemplu din tratatele de istorie. Ca urmare am oferit în cursul dezbaterii de mai jos multe citate din cărţile scrise de cei mai mari istorici români din trecut sau prezent.

 

Dezbatere despre istoria poporului român şi a limbii române:

http://www.antimoon.com/forum/t13953-45.htm (în engleză)

 

Mesajele mele sînt în paginile : 4, 5, 8->10, 13, 20->25, 27->30, 32->37, 42->48

 

==========================================================

 

I have the age of a person who is not affected anymore by the official propaganda taught in romanian schools. In these schools for the last 200 years a massive operation of brainwashing has taken place in order to hide the true genetic roots of the romanians and to invent for them a fake ethnic identity. Because of that, I am using the natural romanian language (which uses exclusively the letter Î and the word "sînt"), which is spoken by the ordinary population. I am not using the language who was modified for propaganda purposes by catholic priests from Transylvania in the 19th century (1800's). The letter  is completely useless, its purpose being exclusively a propagandistic one, in order to create an optical illusion, so that the world will make the confusion between Roman (a member of the ancient people from Italy) and Român (a member of the contemporary people from Eastern Europe). Similarly, the classical latin word "sunt" was introduced artificially in the romanian language at the place of the genuine romanian word "sînt". Anyone who wants to understand the real history of the romanian orthography (spelling), including the changes made in 1993, must read the discussion linked below:

 

Debate about the use of "Î/sînt" or "Â/sunt" in the romanian language:

http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=454379 (in romanian)

 

Anyone who wants to learn about the real history of the romanian people and of the romanian language, must read the debate with the title "Which romance language sounds more slavic?", that took part on the Antimoon forum. I have participated to that debate under the nickname "ravinescu". The history taught in romanian schools is full of propaganda, so the real history can be learned only from history books written for adults, for example the treatises of history available in the romanian bookshops. For that purpose, in the discussion I have provided many quotations from books written by the best romanian historians from the past or present.

 

Debate about the true history of the romanian people and of the romanian language:

http://www.antimoon.com/forum/t13953-45.htm (in english)

 

My messages are on the pages: 4, 5, 8->10, 13, 20->25, 27->30, 32->37, 42->48

Edited by muntealb
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.